Alla äldre hundar och katter behöver regelbundet en hälsokontroll för att förebygga ohälsa. Vi erbjuder därför seniorkontroll!

Seniorkontrollen består av:

Hälsoundersökning
Blodprovsanalys
Urinprovsanalys
Kostråd samt prov på seniorfoder

Kostnad 700 kr