Från och med den 11 mars 2011 måste alla hundar och katter (äldre än 3 månader) avmaskas 24-120 timmar före inresa till Norge. Mer information finns på Mattilsynets hemsida (norska motsvarigheten till svenska livsmedelsverket).

Avmaskningsmedlet måste innehålla substansen prazikvantel som är effektiv mot rävens dvärgbandmask t ex Droncit, Drontal och Milbemax. Avmaskningen ska utföras av veterinär och ska föras in passet.

I mitten av februari påträffades rävens dvärgbandmask i Sverige för första gången, och har påträffats ytterligare två gånger sedan dess. Hundar blir inte sjuka av dvärgbandmasken, men däremot kan vi människor bli det. Om ni vill läsa mer om dvärgbandmasken finns bra information på SVA och Jordbruksverket.
130501