Välkommen till kliniken

Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar samt auktoriserad ögonveterinär. Poliklinisk mottagning samt akutmottagning. Kirurgi, eget lab och röntgen.

Vi är återförsäljare för hund- och kattfoder från Specific och Royal Canin för både friska djur och djur med specifika sjukdomstillstånd. Vår personal har alla utbildning i kostrådgivning.

Vårt butikssortiment består även av diverse djurartiklar, kosttillskott, öronrengöring, schampoo m.m. av hög kvalitet.

Vi är återförsäljare för:

Tryck på rubrikerna för att läsa mer

Mottagningen består av 5 undersökningsrum där vi kan erbjuda olika undersökningar så som vaccinationer, ögonlysningar, hudutredningar, blodprovstagningar, etc.  Vi har ett särskilt rum för katter då de blir mindre stresskänsliga om de skiljs från hundarna. Alla rum har modern utrustning och vi
använder oss av D.A.P samt Feliway, ett lugnande feromon för hundar och katter, allt för att minska stress hos våra patienter.

Vi använder oss av digital röntgenframkallning. Vid röntgen tar vi hjälp av er djurägare i den mån det går. Personer under 18 år samt
gravida får dock ej delta vid röntgenundersökningen

Det är viktigt att patienten är stilla vid röntgentagning, ibland kan vi behöva ge lite lugnande medel för att få ett gott resultat. Det tar vanligtvis ca 20 minuter innan patienten är trött. Vi ger alltid s.k. antidot (uppvakningsmedel) efter undersökningen.

Höftledsröntgen

Höftledsdysplasi är en ärftlig defekt som uppträder hos många raser. Ledskålen i höftskålen är för grund, vilket leder till att höftledskulan får ett otillräckligt stöd och leden blir ostadig. Denna åkomma kan ge hunden stora smärtor.

Hunden kan röntgas vid tidigast 1 års ålder, men det är att föredra att röntga vid 15- 18 månader ålder då de vuxit till sig.

Tänk på att hunden ska vara id- märkt och att ta med er stamtavla så vi kan kontrollera att det är rätt hund som röntgas. Det är mycket viktigt att ni informerar oss om hunden även ska röntgas i armbågsleden. Hunden ska vara fastande då vi kommer att ge lugnande till den.

Läs med om vad du ska tänka på innan höft- och armbågsleds röntgen här: https://www.skk.se/sv/hundagande/innan-undersokning-med-rontgen/

På vår operationsavdelning tas ert djur hand om av välutbildad personal med gedigen erfarenhet. Vi utför de flesta kirurgiska ingrepp samt har även särskild kompetens i ögonkirurgi. Här arbetar leg. djursjukskötare med vidareutbildning i anestesi. Vår operationsavdelning har modern utrustning.  

Vill ni ha hjälp med direktreglering med försäkringsbolaget, så önskar vi att ni tar med er försäkringsnumret direkt på morgonen. Vi tar 210 kr för en direktreglering. Alternativet är att ni betalar och skickar in skadeanmälan själva.

Tänk på detta inför operation!

Ert djur bör erbjudas en minifrukost kl 06 på operationsdagen, fri tillgång till vatten fram tills ni åker till oss. För att minska infektionsrisk är det bra om ni kan schamponera er hund någon dag innan ingreppet. Ljungby hundhälsa erbjuder wash’n go om ni har svårt att göra detta hemma. Tänk även på att rasta er hund ordentligt på morgonen för operationsdagen. På morgonen träffar ni operationspersonal och får ert djur undersökt inför narkos. Ni kommer sedan tillsammans överens om en hemgångstid som anpassas efter smärtlindring och storlek på ingreppet.

Er hund bor under dagen i egen bur på vår vårdavdelning för hundar. Er katt får bo på vår vårdavdelning för katter. Under dagen rastas er hund och er katt får tillgång till låda under sin vistelse. Mat erbjuds efter uppvaket. Vi vill förebygga stress hos våra patienter och har därför separata vårdavdelningar för hund och katt.

Tandvård är en av de vanligaste behandlingar som utförs vid djurkliniker. Likt hos oss människor är det viktigt att regelbundet kontrollera tandstatus hos sitt djur.

Kvalitén på tandvården kan variera mellan kliniker beroende på utrustning och utbildning hos personalen och därför varierar också kostnaden för utförda ingrepp. Begär därför alltid att få veta vad det prisförslag ni får på olika kliniker innehåller. För oss innebär god tandvård att tandröntgen finns tillgänglig, att patienten intuberas och att personalen har särskild utbildning för att kunna uföra tandvård.

Tandbehandlingar hos oss utförs av patientsäkerhetsskäl uteslutande under inhalationsnarkos där patienten är intuberad (får andas igenom en tub i halsen). På så sätt minskas risken för att patienten får ner de farliga bakterier från munhålan i luftvägarna som frigörs vid tandstensborttagning, eller får vätska i luftvägarna under behandlingen vilket annars finns stor risk för. Vid behov tas röntgenbilder på tänderna för att kunna upptäcka skadade tänder/rötter samt för att kunna kontrollera att inga rotrester finns kvar efter att man avlägsnat en tand. Alla tandstenspatienter får sina tänder polerade som efterbehandling vilket minskar uppkomst av ny tandsten. Vi använder oss av en ny modern tandenhet och tandröntgen där vi kan utföra mer avancerade tandbehandlingar. Särskild tandvårdsutbildad veterinär och djursjukskötare med lång erfarenhet arbetar på tandavdelningen.


Vi kan analysera de vanligaste blodproverna här på kliniken. Vi utför även urinprovsanalyser samt öroncytologi.

Vi använder oss även av externa laboratorier och kan därför hjälpa till med de flesta analyser.

Kontakta Nu