Till våra kunder…
Tyvärr har vi inte någon möjlighet att ta emot kontant betalning längre efter den 1 juni 2016 pga att banken inte längre tillhandahåller växel.

2016-05-26