Certifierat hygienombud på kliniken!
Vi uppfyller nu myndigheternas nya krav inom hygien. Certifieringen ägde rum i Mars 2016 i Göteborg och har föregåtts av en kurs som genomfördes i samarbete mellan Länsstyrelsen och VeTA-bolaget. Vårt hygienarbete stäcker sig även utanför djurkliniken då vi satt oss in i det globala smittläge och resistensutveckling i världen och i Sverige. Vi följer Jordbruksverkets hygienföreskrifter och utför regelbundet egenkontroller och hygienronder för att upprätthålla god standard/hygien på kliniken för att förhindra smittspridning mellan djur och mellan människor och djur.

160320